fbpx

तपाई काठमाडौं उपत्यकामा घर बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने कति खर्च लाग्छ भन्ने प्रश्नले पक्कै तपाईलाई सताएकाे हाेला ।

घर बनाउने ठाउँ, प्रयोग गरिने निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर र अन्य बस्तुको प्रयोगले मूल्यमा केही तलमाथि पार्न सक्छ । यस्तै घरको क्षेत्रफल तथा जग्गाको बनोटको हिसावले पनि मूल्य कम वा बढी हुन सक्छ । घरमा लाग्ने खर्च ठ्याक्कै भन्न घरकाे नक्सा, स्ट्रक्चर डिजाइन र स्ट्रक्चर नक्सा बनाइसकेपछि मात्र सकिन्छ ।

यद्यपी, यस घरकाे अनुमानित खर्च तल दिइएकाे छ ।

घरकाे विवरणः

घरकाे कुल क्षेत्रफल~ ३०८०
भुइँ तला क्षेत्रफल१७६८
पहिलाे तला क्षेत्रफल१३१२
बेडरूम
घरकाे प्रकारबंगलाे

सामान र खर्च कति लाग्छ?

सामानपरिमाणदरखर्च
गिट्टी३१ टिपर२७०००८,३७,०००
बालुवा३२ टिपर२८०००८,९६,०००
सिमेन्ट (OPC)१७०० बाेरा११००१८,७०,०००
सिमेन्ट (PPC)९०० बाेरा८५०७,६५,०००
छड१८ टन१०००००१८,००,०००
काठका ढोकाका चौकोस२,५०,०००
UPVC का झ्याल८,००,०००
इट्टा६०,०००१७१०,२०,०००
प्लम्बिङका सामान३,००,०००
बाथरुमको टाइल२,५०,०००
मार्वल१,००,०००
टायल (छाना, काैशी)~ ६५०० व.फी.१५,००,०००
माेडुलर किचन३,००,०००३,००,०००
बिद्युत सम्बन्धी सामाग्री२,००,०००
ढाेका (चुकुल, ताल्चा सहित)२,५०,०००
फलाम, ग्रील३०० के.जी१२०३६,०००
रेलिगं२,००,०००
फलामकाे भर्यागं, गेट, अन्य
फलामका सामान
२,००,०००
धारा र बाथरूमका सामान४,५०,०००
रङ६,००,०००
नक्सा डिजाइन५०,०००
नगरपालिका खर्च१,००,०००
अन्य छिटफुट५,००,०००
ज्याला (लेबर, बिद्युत, प्लम्बिङ,
टाइल, रङ)
२६,००,०००
जम्मा१,५८,७४,०००

Browse our projects, 3D designs and more in our exclusive Gallery.

Or, visit our Facebook page here.

AllEscort